Egzamin na doradcę podatkowego w 2018 roku

Egzamin na doradcę podatkowego kazusy, testy, pytania otwarte - książki na egzamin

Więcej informacji » Artykuły »

Jesteśmy do usług


Leasing przediębiorstwie leasing

Leasing przediębiorstwie leasing

W artykule autorka omawia i porównuje dwa modele instrumentów finansowych dostępnych na rynku kredyt bankowy dodatkowo leasing. Przede wszystkim wskazuje ich zalety i wady także optymalny czas pozyskania srodków finansowych.

Zobacz więcej »

Podatki Beck

Podatki Beck

Komentarz do zmian w podatkach rocznie podzielona jest na nadrzędne działy Zmiany VAT Zmiany w CITPIT Limity podatkowe w roku Przepisy legislacyjne SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN Zmiany VAT Rozszerzenie stosowania.

Zobacz więcej »

Wszystko o podatkach

Wszystko o podatkach

W roku weszło w życie szereg zmian wpływających na mus odmiennego rozpoznania podatkowych skutków zdarzeń gospodarczych w firmach. Dotyczą one m.in. I. Zmiana w ustawie o rachunkowości W dniu września r. weszła w życie.

Zobacz więcej »

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów

Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany związane ze sposobem.

Zobacz więcej »

Usługi


Opodatkowanie Leasing

Kompleksowe peryfraza zagadnień połączonych z leasingiem, także u korzystaj...

Prawno ekonomiczne aspekty

Publikacja ma na celu zbliżanie się wachlarza praw i obowiązków dwóch podst...

Amortyzacja leasing środków

Problematyka amortyzacji i leasingu dotyczy wszystkich firm, niezależnie od roz...

Koszty uzyskania przychodów

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z...

Leasing

Oddzielne rozdziały poświęcono podatkowi VAT, podatkowi dochodowemu i rachunk...

Umowy leasingu prawie

Problematyka umów leasingu od wielu lat budzi zainteresowanie prawników i ekon...

Koszty uzyskania przychodów - pytania na egzamin


Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono zestaw danych czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane innymi słowy budowlano – montażowe. Autorki książki Spółka celowa Tworzenie zastosowanie funkcjonowanie finansowanie Instrukcja obsługi wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie dodatkowo w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie,
- jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem,
- kogo wypada uznać za podwykonawcę,
- co nie stanowi prawa do odliczenia VAT,
- w jaki sposób zweryfikować dostawcę usług,
- kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia,
- w jaki sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, jednak nie zakończone przed stycznia r.,
- w jaki sposób opodatkować świadczenie kompleksowe,
- co powinna zawierać faktura VAT,
- jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem książce są przykłady, case study dodatkowo użyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a także przywołane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. W w opisie zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a również wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- także informacji podsumowującej VAT-, a również zależność deklaracji VAT-K.

Najnowsze artykuły


Zachowania zakupowe i postawy

Zachowania zakupowe i postawy

Zachowania zakupowe i postawy wobec zdrowia w grupie konsumentów ', 'Zachowania zakupowe i postawy w stosunku do zdrowia w grupie konsumentów. Zachowania zakupowe i postawy względem zdrowia w grupie konsumentów + na przykładzie leków i suplementów diety, kupowanych na przeziębienie albo grypę

- Jakie postawy względem zdrowia i leczenia dominują.

Zobacz więcej »

Pojęcie OEM stosowane poprzez

Pojęcie OEM stosowane poprzez

Pojęcie OEM stosowane poprzez Chińczyków oznacza, ze można wyrabiać w Chinach towary z własnym, bądź licencyjnym wzornictwem.

to translokacja zobowiązań producenckich wynikających z tytułu rękojmi i gwarancji na sprzedawcę.
Umowa handlowa z chińską firmą.

Czy warto podpisywać umowę?
Zapisy w umowie.
Osoby uprawnione do podpisania umowy. VII Monitorowanie produkcji.

Zobacz więcej »

Budżet kontraktu budowlanego Podstawowym

Budżet kontraktu budowlanego Podstawowym

Budżet kontraktu budowlanego. Podstawowym celem zajęć jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące:
* kosztów kontraktów, w tym szczególnie wpływu rozliczeń.

Zobacz więcej »

Top